โรงเรียนวัดม่วงแค
ถ.เจริญกรุง   แขวงบางรัก  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 022341497
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่