โรงเรียนวัดม่วงแค
ถ.เจริญกรุง   แขวงบางรัก  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 022341497
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอภิวัฒน์ เลิศสงคราม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย