โรงเรียนวัดม่วงแค
ถ.เจริญกรุง   แขวงบางรัก  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 022341497
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวใจภารัชต์ พสุวิไชยมงกุฎ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :