โรงเรียนวัดม่วงแค
ถ.เจริญกรุง   แขวงบางรัก  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 022341497
คณะผู้บริหาร

นางสาวใจภารัชต์ พสุวิไชยมงกุฎ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา